Watykan. Najmniejsze państwo-miasto na świecie.

Przy okazji wizyty w Rzymie nie sposób nie wybrać się do Watykanu. Watykan, najmniejsze państwo-miasto na świecie, zajmuje jedynie 0,44 km². Dzięki traktatom laterańskim, podpisanym 11.02.1929 roku przez Watykan i Włochy, Państwo Kościelne zyskało suwerenność. Władzę sprawuje najwyższa głowa kościoła, papież, który swą rolę powinien pełnić dożywotnio. To malutkie państwo zamieszkuje 800 osób, a połowa…

Czytaj Dalej