Angielska Riwiera wita, czyli co warto zobaczyć w Torquay.

We wczesnych dziejach Torquay było małą osadą, której głównymi gałęziami gospodarki było rybołówstwo i rolnictwo. Zmiany przyszły w XIX wieku, kiedy za sprawą łagodnego klimatu i świeżego powietrza zaczęli przybywać do miasteczka kuracjusze broniący się przed dokuczliwymi zimami na północy kraju. Korzystny klimat miasta przyczynił się do nadania Torquay przydomku Angielskiej Riwiery, a samo Torquay…

Czytaj Dalej