PRAWA AUTORSKIE

Pragnę poinformować Cię o obowiązujących prawach autorskich. Zapoznaj się z poniższym tekstem. Jeśli masz w tej sprawie pytania – wejdź w zakładkę – KONTAKT.

Wszelkie prawa autorskie do zdjęć i tekstów w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm. należą do właściciela bloga „On the Island” i nie mogą być wykorzystywane bez jego zgody w celach prywatnych lub komercyjnych. Użycie zdjęć lub tekstów bez pisemnej zgody autora jest jednoznaczne ze zgodą na uiszczenie wyznaczonej przez autora opłaty. Wszelkie przedruki, zapożyczenia itp. naruszenia będą bezzwłocznie zgłaszane do odpowiednich organów.

Zdjęcia umieszczane na blogu „On the Island” są moją własnością. Jeśli zamieszczam zdjęcia których sama nie wykonałam – są wtedy opatrzone stosownym podpisem. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie, przetwarzanie w jakikolwiek inny sposób zdjęć lub tekstów autorskich publikowanych na blogu “On the Island” bez mojej zgody i wiedzy jest zabronione.

Pozdrawiam

podpis Marysia on the island