Stratford-upon-Avon: Butterfly Farm

Butterfly Farm w Stratford-upon-Avon została otwarta w 1985 roku. Tworząc to miejsce starano się odtworzyć jak najlepiej naturalne warunki, w których żyją motyle. Całość podzielona jest na kilka różnych stref, w których możemy przyjrzeć się różnym gatunkom z bliska. Pierwszą z nich a zrazem także ostatnią jest strefa, w której kupujemy bilet, zostawiamy kurtkę (w…

Czytaj Dalej